Uroczyste podpisanie umowy w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

W dniu 10 października br. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę o dofinansowanie w kwocie 18 tysięcy złotych na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego w ramach programu uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bobowej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowała Dyrektor Małopolskiego Oddziału Pani Marta Mordarska

W ramach umowy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla jednego stanowiska pracy niezbędny do wykonywania zadań pracowniczych zgodnie z przydzielonym zakresem czynności.

Gmina Bobowa poprzez udział w programie „Stabilne Zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” przyczyniła się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.