Uchwalony Budżet Gminy na 2017 rok

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Bobowej  odbytej 28 grudnia 2016 roku jednogłośnie został uchwalony budżet gminy na 2017 rok.

Budżet obejmuje dochody w kwocie 61.101.866 złotych, oraz wydatki w wysokości 65.930.599 złotych w tym wydatki bieżące na kwotę 42.934.285 zł oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 22.996.314 zł. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2017.

Nad projektem budżetu pracowaliśmy od miesiąca września 2016 r. Kwota wydatków zrobi z pewnością wrażenie, ponieważ po raz pierwszy przekroczyliśmy 65 milionów złotych. Aż 37,7% wydatków przeznaczone zostanie na inwestycje. To kwota prawie 23 mln. zł. – mówi Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej. Strategicznym wydatkiem jest uzbrojenie terenu pod Strefę Aktywności Gospodarczej z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego w wysokości do 85%. Grunty, które są przeznaczone na wykonanie dróg, kanalizacji burzowej i sanitarnej, doprowadzenie wody, energii elektrycznej oraz gazu są własnością Gminy nieodpłatnie przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych. Koszt wykonania uzbrojenia terenu będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu, ale program funkcjonalno-użytkowy zakłada około 7,5 mln. zł. Pozostałe grunty przeznaczone pod strefę będą sprzedawane w drodze przetargu przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a Gmina może uzyskać do 30% tzw. opłaty planistycznej. Utworzenie strefy wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, podniesiona zostanie  atrakcyjność inwestycyjna gminy, powstaną nowe miejsca pracy.

Kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w  Stróżnej, Wilczyskach i Bobowej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska. Za ponad 3,6 mln. zł. zostaną zmodernizowane i  przebudowane drogi gminne, będzie prowadzona rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową pięciu odcinków sieci wodociągowej w Bobowej.

Ponadto planowana jest budowa tras biegowych z oświetleniem i chodnikami w Bobowej oraz  budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną.

Ważnym zadaniem w ramach programu RPO będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej tj. Urzędu Miejskiego, remizy OSP w Brzanie i Domu Ludowego w Stróżnej.

Burmistrz podkreślił, że są to najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku, a ich wartość to  prawie 19  mln. zł.

W 2017 roku Gmina będzie realizować program Rodzina 500+ i na jego realizację przewiduje się kwotę 12 mln. zł.

Na zakończenie sesji Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podziękował za współpracę w mijającym 2016 roku i złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *