Turniej piłki siatkowej dziewcząt  ,,MŁODOŚĆ INACZEJ – WYJDŹ Z SIECI! WEJDŹ DO LUDZI!”

W dniu 10.12.2019 r. na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bobowej odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt w kategorii ,,4” i ,,6”. Cele turnieju: profilaktyka uzależnień od papierosów, narkotyków i Internetu oraz aktywność sportowa dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom.    

Turniej został poprzedzony prelekcją Sekretarza Gminy – Pani Zdzisławy Iwaniec na temat szkodliwego wpływu Internetu na dzieci i młodzież oraz alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej Pan Adam Urbanek w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na nieprzewidziane skutki zażywania dopalaczy. Wspomniał, jaki wpływ na zdrowie młodego człowieka ma aktywność fizyczna.

Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn w kategorii ,,6” oraz 3 drużyny w kategorii ,,4”. Zawody zostały rozegrane systemem każdy z każdym w dwóch grupach.

W turnieju brały udział następujące drużyny: SP Bobowa 1, SP Bobowa 2, ZSO Bobowa 1,  ZSO Bobowa 2, ZSZ Bobowa, MKS Podkarpacie 1, MKS Podkarpacie 2, MKS Podkarpacie 3 oraz SP Siedliska.

 

Klasyfikacja końcowa w kategorii ,,6”:

I miejsce –  ZSO Bobowa 1

II miejsce –  MKS Podkarpacie 1

III miejsce –  ZSO Bobowa 2

IV miejsce –  MKS Podkarpacie 2

V miejsce –  MKS Podkarpacie 3

VI miejsce – ZSZ Bobowa

 

Klasyfikacja końcowa w kategorii ,,4’’:

I miejsce – SP Siedliska

II miejsce – SP Bobowa 1

III miejsce – SP Bobowa 2

 

Najlepszą zawodniczką turnieju została Weronika Motyka.

Dziewczęta otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz koszulki i słodycze.