Turniej Miast i Gmin w Szkole Podstawowej w Brzanie

W ramach „Sportowego Tygodnia” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie zorganizowane zostały zawody sportowe oraz pogadanki na temat zdrowego trybu życia i roli aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka. Głównym celem naszych działań sportowych była aktywizacja ruchowa uczniów naszej szkoły, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu i nie prowadzą aktywnego trybu życia. Młodsi uczniowie  brali udział w zabawach i grach ruchowych. Uczyli się zdrowej rywalizacji, uczestniczyli w zabawach z chustą animacyjną.

W klasach 1-3 zorganizowano gry i zabawy sportowe a w klasach 4-8 zorganizowano turnieje międzyklasowe z zakresu piłki siatkowej i nożnej. Wszyscy uczestnicy tygodnia sportu w doskonałych humorach spędzili aktywnie czas na  boiskach szkolnych. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawcy.


Gmina Bobowa przystąpiła do XXIX Turnieju Miast i Gmin w ramach XV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej promująca sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Celem tej ogólnoeuropejskiej kampanii jest promowanie aktywności ruchowej, jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.