Sukces uczniów ZSO, czyli o wynikach egzaminów zawodowych

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych odbywają się w naszej szkole dla uczniów Technikum w sesji zimowej. Podobnie jak w sesji ubiegłorocznej, tak i w tegorocznej sesji zimowej uczniowie klas III i IV- tych Technikum wykazali się bardzo dobrą wiedzą zawodową skutkującą tym, że szkoła osiągnęła najwyższy w powiecie gorlickim odsetek zdawalności ze zdawanych w danej szkole kwalifikacji. Tym samym uczniowie nobilitują naszą szkołę i jej wysoką jakość pracy, szkołę – która w „Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy” uznana była za najlepszą w powiecie gorlickim, zdobywając tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Na forum ogólnoszkolnym Dyrektor szkoły – Pani Urszula Jabłońska, pogratulowała uczniom bardzo wysokich wyników uzyskanych na egzaminie zawodowym, a był on w sesji zimowej zdawany z siedmiu kwalifikacji:

  • A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  • T.06 Sporządzanie potraw i napojów
  • T.09 Wykonywanie usług hotelarskich
  • T.10 Organizacja usług gastronomicznych
  • T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Z sześciu pierwszych kwalifikacji zdawalność osiągnęła aż 100%, zaś z T.15 wyniosła 86 %. Wynik ten należy również uznać za wysoki, zważywszy na fakt, że w województwie małopolskim wynosi niepełne 66 %. Należy nadmienić, że aby zdać egzamin zawodowy, trzeba uzyskać w części pisemnej minimum 50 %, a, w części praktycznej 75 % możliwych do uzyskania punktów.

Pani Dyrektor szkoły wręczyła uczniom świadectwa potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowej, przytaczając słowa, że za naukę i pracę nie ma lepszej nagrody jak otrzymane świadectwo. Podkreśliła także, że nie można zapominać o tym, że za tym sukcesem stoją nie tylko uczniowie, ale też przygotowujący ich do egzaminów nauczyciele. I jednym, i drugim należą się słowa uznania i serdeczne gratulacje.

http://zso.bobowa.eu/index.php/9-aktualnosci/648-sukces-uczniow-czyli-o-wynikach-egzaminow-zawodowych-w-naszej-szkole