Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej jest jedną z najważniejszych prorozwojowych inwestycji zrealizowanych w Gminie Bobowa.

SAG to 12 hektarów dobrze ze sobą skomunikowanych terenów, z pełną infrastrukturą oraz uzbrojeniem, tworzących dla inwestorów atrakcyjną całość. Tereny te  objęte są  przywilejami Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. SAG  znajduje się w miejscowości Siedliska przy drodze wojewódzkiej nr 981 relacji  Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica-Zdrój oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów wraz z bocznicą. SAG oddalony jest od drogi krajowej nr  28 o 14 km, natomiast od autostrady A4 o ok 50 km.

Gmina Bobowa w ramach utworzonej strefy oferuje przedsiębiorcom 7 kompleksowo uzbrojonych działek w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz teletechniczną.

Powierzchnia poszczególnych działek przeznaczonych do zainwestowania kształtuje się od 1 ha do 3 ha.

Kompleksowe uzbrojenie terenu było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mapa lokalizująca projekt – aktualizacja

Formatka PAIH wzór 790,20

Formatka PAIH wzór 790,21

Formatka PAIH wzór 790,22

Formatka PAIH wzór 790,23

Formatka PAIH wzór 790,24

Formatka PAIH wzór 790,25

Formatka PAIH wzór 790,26