Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic ruszyło szlakiem lokalnej tradycji

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic od 1 czerwca do 15 października 2020 r. realizowało projekt EtnoPolska 2020 – „Aktywnie poznajemy dziedzictwo kulturowe Ziemi Gorlickiej” dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Koszt dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury to 18 000 zł. Celem zadania było upowszechnianie wartości dziedzictwa kulturowego „Małej Ojczyzny” oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej jej mieszkańców.

W ramach projektu zorganizowano:

– Warsztaty dla uczniów związane z tradycjami i dziedzictwem kulturowym Ziemi Gorlickiej. Zajęcia prowadziły panie Anna Motyka, Małgorzata Laskowska i Renata Rzepka. Dzieci poznawały gwarę Sędziszowian i Siedliszczan sprzed kilkudziesięciu lat. Wzbogacały słownik mowy przez poznanie archaizmów. Celem warsztatów było również poznanie codziennych zajęć, trosk i form spędzania czasu przodków poprzez odgrywanie scenek z ich codziennego życia.

– Warsztaty z dziedzictwa kulturowego w Szymbarku, które odbyły się w Skansenie Wsi Pogórzańskiej” im. prof. Romana Reinfussa i dotyczyły tematów: „W pogórzańskiej zagrodzie”, „Len – złoto z polskich pól”, „Co ma piernik do wiatraka”, „W malowanej skrzyni wiannej”.,

– Warsztaty kulinarne przybliżające tradycyjne dania kuchni galicyjskiej na Ziemi Gorlickiej – „Zasmakuj w tradycji”, które odbyły się w Restauracji Stary Dworzec „Bankietowa” Gorlice – Zagórzany,

– Podczas warsztatów w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach prowadzono promocję bobowskiej koronki klockowej. Prezentacja tworzenia koronki klockowej odbyła się w ramach prowadzonych zajęć z dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej – zwyczaje i tradycje regionu bobowskiego. Uczniowie zainteresowani wyrobem tego unikatowego dzieła mieli możliwość poznania podstawowych zasad i narzędzi potrzebnych do wyrobu koronki klockowej.

O swoich pasjach koronkarskich opowiadały Panie: Jadwiga Śliwa i Dorota Gucwa.

19 sierpnia 2020 r. odbyła się całodniowa edukacyjno – integracyjna wycieczka „Poznajemy dziedzictwo UNESCO na Ziemi Gorlickiej w ramach projektu „EtnoPolska 2020”. Beneficjenci projektu zwiedzili: Muzeum PTTK w Gorlicach, kościółek w Binarowej, cerkwie w Owczarach i Kwiatoniu. Poznali ich historię i podziwiali ich piękno, zasłuchani w opowieści przewodników –pasjonatów.
Kolejna zorganizowana wycieczka „Szlakiem trzech kultur” połączona była ze zwiedzaniem synagogi w Bobowej, cerkwi w Bartnem, kościółka w Sękowej oraz bazyliką i muzeum w Bieczu. Uczestnicy wycieczki odwiedzili miejsca znaczące dla Pogórzan, Łemków i Żydów oraz poznali ich kulturę i zwyczaje.

Opiekunami uczniów na warsztatach i wycieczkach były panie: Anna Motyka, Małgorzata Laskowska i Renata Rzepka – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca z Siedlisk i pani Anna Durlak – Ligęza – prezes stowarzyszenia.
Kierownikiem wyjazdów była pani Anna Wiejaczka, autorka i koordynatorka projektu.

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach. Dzieci przedstawiały mini scenki teatralne i muzyczne z wykorzystaniem gwary regionu. Na zakończenie projektu uczniowie aktywnie uczestniczący w zajęciach otrzymali drobne upominki regionalne.

Prezentacja multimedialna z poszczególnych działań będzie udostępniona na facebooku i stronie internetowej stowarzyszenia.

Wszystkie zajęcia prowadzone były zgodnie z wymogami sanitarnymi GIS.

Tekst: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic