Sprzątanie Świata w Wilczyskach

10 kwietnia 2017 / poniedziałek / dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczyskach wraz z nauczycielami wyruszyły w teren by posprzątać  rowy , brzegi , przystanki autobusowe , teren wikliny oraz boiska sportowe po zimie . Akcja poprzedzona była spotkaniem z policjantem /dzielnicowym / młodszym aspirantem Krzysztofem Mirek , który przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się na co dzień , a w czasie akcji sprzątania w szczególności. Wykorzystano kamizelki odblaskowe jako element dodatkowo zabezpieczający dzieci . Akcja , którą organizujemy co roku , ma wymiar edukacyjno – wychowawczy  i biorą w niej udział wszystkie dzieci szkolne i przedszkolne. Szkoda ,że nasze zachowania  / mieszkańców , przejeżdżających turystów przez naszą piękną gminę  co rok są takie same – nie umiemy dbać o zachowanie czystości wg .powiedzenia ,, Nie tam jest czysto gdzie wielu sprzątających lecz tam gdzie mało brudzących’’ . Dyrekcja  ZSP składa podziękowanie firmie Pana Marka Szpili za uprzątnięcie worków natychmiast po zakończonej akcji dzieciom za zdyscyplinowanie .

 

PODZIĘKOWANIE

Dzieci , dyrektor oraz personel

Zespołu Szkolno Przedszkolnego

w Wilczyskach

składają serdeczne podziękowania

Komisariatowi Policji w Bobowej

za  efektywną  współpracę  i pomoc  w realizacji tematu:

„Przedszkolak  i uczeń  Bezpieczny na drodze!”