Spotkanie z Ratownikiem Medycznym zrealizowane w ramach „Kreatywnych Ferii z pasją”

W dniu 7 lutego 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyło się spotkanie z Ratownikiem Medycznym Panem Mariuszem Łasiem.
Dzieci uczestniczące w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa mogły dowiedzieć się w jaki sposób ratować ludzkie życie.
Lekcja przeprowadzona przez Ratownika nauczyła najmłodszych prawidłowego postępowania w razie niebezpieczeństwa. Dzieci między innymi przypomniały sobie w jaki sposób należy powiadamiać służby ratunkowe, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w jaki sposób wykonać udrażnianie dróg oddechowych człowieka. Spotkanie edukacyjne umożliwiło także uczestnikom „Kreatywnych Ferii z pasją” zapoznanie z podstawami niezmiernie ważnej resuscytacji krążeniowo oddechowej. Dzieci nauczyły się również: poprawnego układania osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej, udzielania pomocy w razie zadławienia zarówno u osoby dorosłej jak i dziecka oraz tamowania krwotoków. Spotkanie z Ratownikiem Medycznym należące do jednej z najważniejszych lekcji życia w przyszłości pozwoli dzieciom na niesienie pomocy osobom potrzebującym.
Po spotkaniu dzieci jak co dzień zjadły drugie śniadanie, by dostarczyć organizmom siłę na zabawę.
Najedzone maluchy pełne energii przystąpiły do zdrowej rywalizacji, walcząc ze sobą w Turnieju gier i zabaw. Wzajemny doping i owocna współpraca stworzyły idealne warunki na obserwacje interesującego, sportowego starcia młodych zawodników. Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni licznymi brawami i słodkościami.