Spotkanie organizacyjne z dyrektorami placówek oświatowych

W dniu  27 sierpnia 2020 roku w  sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Bobowa. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolgicznej w Gorlicach Jadwiga Wójtowicz wraz z pracownikiem oddziału nadzoru sanitarnego. Spotkanie zorganizowane zostało w związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Obecna sytuacja epidemiologiczna panująca w kraju stawia przed placówkami oświatowymi nowe zadania, z którymi muszą się zmierzyć, aby uczniowie oraz nauczyciele mogli czuć się bezpiecznie. Dyrektorom zostały przekazane obowiązujące wytyczne dotyczące organizowania zajęć dydaktycznych, a także zasad sanitarnych, które muszą być przestrzegane w palcówkach oświatowych.