Rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Moja ulubiona postać z bajki” w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej

W dniu 17 maja 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej przeprowadzono rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Moja ulubiona postać z bajki”.

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” zorganizowany został przez Przedszkole Samorządowe w Bobowej i adresowany był do dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do placówek oświatowych na terenie całej gminy Bobowa.

            Celem konkursu było:

– popularyzacja literatury dziecięcej,

– propagowanie idei czytania dzieciom,

– doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,

– rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.

Oceny prac konkursowych dokonała specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Pani Aleksandra Sokołowska – nauczycielka plastyki w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej
  2. Pani Barbara Bugno – plastyk z wykształcenia
  3. Pani Katarzyna Fałda – plastyk Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

– samodzielność wykonania pracy

– pomysłowość

– zgodność pracy z tematem konkursu

a także:

– oryginalność

– walory estetyczne

– jakość wykonania

– różnorodność technik i środków plastycznych

Do konkursu zgłoszono prac: 23

Po wnikliwych obradach i ocenie prac, komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

I miejsce: Franciszek Bogusz – SP Jankowa

II miejsce: Milena Wszołek – SP Bobowa

III miejsce:  Iwona Domin – SP Bobowa

Wyróżniono następujące prace:

Milena Ojczyk – SP Brzana,

Patrycja Paradowska – SP Brzana,

Michał Kuk – SP Bobowa,

Julia Zielińska – SP Bobowa,

Łucja Mucha – SP Stróżna

     Organizatorzy konkursu przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc.

     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a ich wychowawcy specjalne podziękowania.

     Komisja Konkursu oraz Organizatorzy serdecznie gratulują wybitnych osiągnięć młodych artystów w wieku przedszkolnym.