Pozbądź się azbestu.

05.05.2016 w naszej szkole odbyła się prelekcja pt.”Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego.” Prowadząca wykład p. Iwona Pytlak powiedziała, że projekt jest finansowany przez Szwajcarsko- Polski Program Współpracy tzw.” Fundusz Szwajcarski.” Jest on formą bezzwrotnej pomocy przyznanej Polsce przez Szwajcarię. Dzieci dowiedziały się, że celem projektu są działania edukacyjne, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa życia i zdrowia mieszkańców naszego województwa, wyeliminowanie pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest, demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Z projektu (demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) mogą skorzystać osoby fizyczne bezpłatnie. Jest też możliwość uzyskania wsparcia rzeczowego w postaci nowego pokrycia dachowego.

Dzieci poznały strukturę i właściwości azbestu, gałęzie przemysłu, w których był wykorzystywany, najczęściej spotykane wyroby azbestowe. Dzięki wyjątkowym właściwościom (ogniotrwałość, odporność, termoizolacyjność, dźwiękochłonność, wytrzymałość) wykorzystywany był do 1998 r., kiedy to udowodniono, iż ma on działanie rakotwórcze. Włókna azbestu bardzo trudno usunąć z organizmu, gdzie może być kumulowany przez całe życie, a pierwsze objawy choroby mogą pojawić się dopiero po 20-30 latach.

Na zakończenie dzieci wzięły udział w konkursie. Aktywną postawą i wiedzą zapewniły sobie uznanie prowadzącej i atrakcyjne nagrody. Następnie w trakcie zabawy sprawdziły czas opadania na ziemię włókien azbestowych.  Spotkały się też z AZBESTODONTEM – sympatyczną maskotką projektu.

IMG_3286 IMG_3334 IMG_3333 IMG_3329 IMG_3327 IMG_3326 IMG_3325 IMG_3323 IMG_3322 IMG_3319 IMG_3318 IMG_3317 IMG_3313 IMG_3312 IMG_3311 IMG_3307 IMG_3306 IMG_3305 IMG_3304 IMG_3303 IMG_3302 IMG_3301 IMG_3300 IMG_3299 IMG_3298 IMG_3297 IMG_3296 IMG_3295 IMG_3294 IMG_3292 IMG_3291 IMG_3290 IMG_3289 IMG_3287

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *