Potrzebna krew dla Pani Grażyny Kurzawy, wieloletniego nauczyciela ZSO w Bobowej

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej informuję o pilnym zapotrzebowaniu na krew dla Pani Grażyny Kurzawy, która w ostatnim czasie uległa poważnemu wypadkowi. Apelujemy do wszystkich Krewniaków i innych o podzielenie się cennym darem ratującym życie. Każda osoba, która chce pomóc powinna zgłosić się do centrum krwiodawstwa i oddać krew ze wskazaniem „dla Pani Grażyny Kurzawy – Uniwersytecki Szpital w Krakowie, ul. Kopernika 50”. Informujemy, że krew z inną grupą krwi zostanie wymieniona w szpitalu na właściwą.

PAMIĘTAJMY – WARTO POMAGAĆ!