Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnicę

Odpowiadając  na prośbę Burmistrza Brus i solidaryzując się z rodzinami powiatu Chojnickiego poszkodowanymi podczas nawałnic, które przeszły przez północno-zachodnią część Polski w dniu 12.08.2017 r. powodując  ogromne zniszczenia w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz uprawach rolnych – Rada Miejska w Bobowej z inicjatywy Burmistrza Pana Wacława Ligęzy w dniu  4 września 2017 r.  podjęła uchwałę Nr XXXVII/321/2017 o przyznaniu pomocy rzeczowej Gminie Brusy przeznaczonej dla rodzin poszkodowanych i dotkniętych skutkami nawałnicy.

Pomoc rzeczowa w formie zakupu pokrycia  dachowego na budynki mieszkalne przydzielona zostanie dwóm rodzinom z miejscowości Główczewice poszkodowanym w nawałnicy, które znalazły się w dramatycznej sytuacji życiowej i finansowej. Materiały budowlane wyszacowane przez Urząd Miejski w Brusach zostaną dostarczone na miejsce zniszczenia początkiem października br. celem jak najszybszego zabezpieczenia zniszczonych dachów.