Policjantka mł. asp. Ewa Bożek w szkole Podstawowej w Stróżnej

16 stycznia 2018r. uczniowie kl. IV – VII spotkali się z panią policjantką. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólne bezpieczeństwo w sieci, a także bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. „Cyberprzemoc” to przemoc przy użyciu mediów elektronicznych, przede wszystkim Internetu i telefonu komórkowego, m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego; robienie zdjęć, rejestrowanie filmów i udostępnianie go w Internecie bez zgody osoby nagrywanej, podszywanie się pod kogoś w sieci.

W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą cyberprzemocy. Policjantka przekazała wiele informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Ostrzegała uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk, podszywanie się za kogoś innego.

Spotkanie było bardzo potrzebne – uczniowie dowiedzieli się jak poważnym problemem są internetowe zagrożenia oraz przemoc we współczesnym świecie. Uczniowie będą odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów. Uczestnicy byli zainteresowani wiedzą przekazywaną przez panią policjantkę i zadawali wiele pytań, na które uzyskali odpowiedzi. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi mł. asp.  Ewa Bożek zapoznała uczniów z zasadami bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę na wybieranie  bezpiecznych miejsc do zabawy  na sankach, nartach – z dala od jezdni. Nie wolno zaczepiać sanek do pojazdów mechanicznych. Korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk, nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, stawów, rzek itp. Ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej. Pani Policjantka przekazała materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.