Plac targowy w Bobowej oddany do użytku

W dniu 25 września 2020 roku miało miejsce uroczyste oddanie do użytku wielofunkcyjnego placu miejskiego  w Bobowej przy ulicy Grunwaldzkiej.
W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Starosta Gorlicki Maria Gubała, Radni Powiatu Gorlickiego Adam Urbanek oraz Krzysztof Flądro, Sekretarz Gminy Zdzisława Iwaniec, Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych  w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Małgorzata Molendowicz, Radni Gminy Bobowa, Pracownik Urzędu Miejskiego Agata Wrona – Koordynator ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na najważniejszy moment uroczystości, czyli uroczyste przecięcie  wstęgi i poświęcenie obiektu, którego dokonał  ks. dr Marian Chełmecki

Remont placu targowego był realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej”. Gmina Bobowa uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 1 404 353,88 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 481 264,26 zł.

W wyniku realizacji projektu powstał wielofunkcyjny plac miejski, który będzie pełnił  funkcję targowiska miejskiego, a także będzie służył do organizacji targów wraz  z imprezami towarzyszącymi – wystawienniczymi oraz artystycznymi. Dzięki temu nastąpi ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanych terenów pokolejowych.

Warto nadmienić, że już od 1 października na wyremontowany plac targowy powrócą handlujący.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REGIONALNĄ TELEWIZJĘ GORLICKĄ