Piknik Integracyjny oraz Finał Konkursu Fotograficznego Dziennego Ośrodka Wsparcia w Bobowej

W dniu 6 października 2017r. w filii Dziennego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobowej odbył się Piknik Integracyjny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Gorlice połączony z rozstrzygnięciem VII edycji Konkursu Fotograficznego dla osób niepełnosprawnych „Światło i cień”. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu oraz nagrodzono zwycięzców jak i uczestników artystycznej i kreatywnej zabawy. Organizatorzy wydarzenia: Dyrekcja, uczestnicy i pracownicy Dziennego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z Filią w Bobowej przygotowali także humorystyczną i nieszablonową część artystyczną podczas której uczestnicy Dziennego Ośrodka Wsparcia zaprezentowali swoje talenty aktorskie oraz muzyczne. Kreatywni artyści Dziennego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy z Gorlic oraz Bobowej zaprezentowali m.in skecz pt.: „Sprawa dla Reportera” jak i widowisko”Wybory najpiękniejszej”oraz występy muzyczne.

Podczas Pikniku Integracyjnego byli obecni samorządowcy: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Romana Gajdek, Sekretarz Gminy Bobowa Pani Zdzisława Iwaniec, Wójt Moszczenicy Pan Jerzy Wałęga, p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Barbara Wołkowicz, Prezes Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej Pan Bogdan Krok, Komisja Jury oraz zgromadzeni laureaci i goście.

Komisja Konkursowa w składzie:
-Stanisław Hübner- fotograf, artysta plastyk,
-Barbara Sterzel – fotograf
-Wojciech Haberek- instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach
wyłoniła zwycięzców konkursu i przyznała następujące miejsca:

I miejsce- Edyta Opałka (Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie)
II miejsce- Magdalena Grygowicz (Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach)
III miejsce- Katarzyna Rębiasz (Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu)
III miejsce- Andrzej Bobola (Dzienny Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach)

Wyróżnienia:
-Mirosław Jędryczka (Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach)
-Tadeusz Kozek (Dzienny Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach)
-Edward Ślusarz (Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinkach)
-Alicja Lewińska (Warsztat Terapii Zajęciowej  przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Rodzina w Gorlicach)
-Grzegorz Kalisz (Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu)
-Wojciech Wojciechowski (Warsztat Terapii Zajęciowej  przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Rodzina w Gorlicach).

Uczestnicy konkursu otrzymali również pamiątkowe upominki, a  wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Warsztatu Terapii Zajęciowej z Biecza, Środowiskowego Domu Samopomocy z Nowego Sącza, Warsztatu Terapii Zajęciowej  przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Rodzina z Gorlic, Środowiskowego Domu Samopomocy z Przysiek, Stowarzyszenia na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży Sprawne Smoki z Gorlic, Warsztatu Terapii Zajęciowej z Lipinek, Domu Pomocy Społecznej z Gorlic, Środowiskowy Domu Samopomocy z Nowego Żmigrodu, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej z Kobylanki, Domu Pomocy Społecznej z Foluszu, Dziennego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach filii z Bobowej oraz Dziennego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy z Gorlic.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza wraz z przedstawicielami powiatowych samorządów wsparł finansowo to artystyczne wydarzenie.

Piknik Integracyjny był doskonałą inicjatywą, która pozwoliła na wspólne spotkanie, wymianę doświadczeń oraz prezentację twórczych działań uczestników Dziennych Ośrodków Wsparcia.