Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Kwiaty dla Mamy i Taty” w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej

W dniu 25 maja 2017roku w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Mamy i Taty”.

Konkurs ten zorganizowany został przez Przedszkole Samorządowe w Bobowej i adresowany był do wszystkich dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do placówek oświatowych na terenie całej Polski.

Celem konkursu było:

– inspirowanie do aktywności twórczej,
– zachęcanie do wykorzystania różnych technik i materiałów plastycznych,
– wzmacnianie więzi rodzinnych,
– prezentacja talentów plastycznych.

Oceny prac konkursowych dokonała specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Pani Aleksandra Sokołowska – nauczycielka plastyki w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej
  1. Pani Barbara Bugno – plastyk z wykształcenia
  1. Pani Żaneta Framęga – plastyk w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa , animator kultury

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematem konkursu,
– oryginalność,
– estetykę,
– walory artystyczne,
– różnorodność technik i środków plastycznych.

Regulamin konkursu dopuszczał pomoc osoby dorosłej przy wykonaniu pracy.
Do konkursu zgłoszono
54 prac z terenu całej Polski

Po wnikliwych obradach i ocenie prac, komisja postanowiła nagrodzić
prace następujących uczestników konkursu:

I miejsce: Bianka Wyżgoł
z Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim

II miejsce: Mateusz Kapica
z Niepublicznego Przedszkola „Sportusie” w Katowicach

III miejsce: Bartosz Kawski
z Przedszkola nr 140 „Majsterklepka” w Poznaniu

Nagrodami w  konkursie były pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc. Natomiast nauczyciele, których wychowankowie zwyciężyli otrzymali podziękowania.

Komisja Konkursu i Organizatorzy gratulują wybitnych osiągnięć wszystkim młodym artystom!

Wystawa pokonkursowa znajduje się w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

 

Źródło: Przedszkole Samorządowe w Bobowej/ CK