Ogłoszono alarm powodziowy

Na skutek prognozowania opadów deszczu oraz podnoszenia się poziomu wody w rzece Biała Tarnowska Burmistrz Bobowej o godz. 5:00 dnia 23.05.2019 r. uruchomił stały dyżur i wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Bobowa. Wszystkie jednostki OSP na terenie Gminy Bobowa zostały postawione w stan gotowości . Od godz. 7:00 dnia 23.05. 2019 r. ogłoszono alarm powodziowy do odwołania .O sytuacji zostali poinformowani sołtysi, Państwowa Straż Pożarna oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Obecnie nieprzejezdna jest droga wojewódzka 981 w m. Sędziszowa oraz częściowo podtopiona ul. Słonecznikowa w m. Bobowa.Wszelkie zagrożenia i niebezpieczne sytuacje proszę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Bobowej tel:183514300.