Ogłoszenie-rekrutacja 2020/2021 do Samorządowego Przedszkola w Sędziszowej

Szanowni Rodzice!
Od dnia 6 kwietnia 2020r. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Sędziszowej
o planowanym funkcjonowaniu od godziny 7:00 do 16:00.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci 3-, 4- i 5-letnich.
Druki rekrutacyjne dostępne są w załączniku.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘDZISZOWEJ, SĘDZISZOWA 54, 38-350 BOBOWA lub przesłać skan podpisanego wniosku na adres mailowy: spsedziszowa@wp.pl.
Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym konieczne jest dostarczenie oryginału dokumentów do SP w Sędziszowej do dnia 24 kwietnia 2020r.
Z poważaniem
p.o. Dyrektora SP w Sędziszowej
Grażyna Marszał