Odbiór zmodernizowanego stadionu w Bobowej

W dniu 7 czerwca 2022 roku dokonano odbioru zmodernizowanego stadionu w Bobowej zlokalizowanego na ulicy Sportowej. Odbioru dokonano w obecności Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy.

Zakres prac obejmował budowę budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami (w tym instalacją fotowoltaiczną), parkingu oraz montaż monitoringu obiektu, a także budowę oświetlenia ulicy Sportowej, wykonanie ogrodów deszczowych, tzw. zielonego parkingu – alejek, nasadzeń zieleni oraz małej architektury.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemal 1,5 mln zł. Dzięki staraniom Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, na realizację zadania Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Bobowa.

Realizacja inwestycji w dużym stopniu zwiększyła funkcjonalność infrastruktury stadionu w Bobowej, dzięki czemu w komfortowych warunkach można korzystać z tego obiektu sportowego.