Odbiór wyremontowanej ulicy Okrężnej w Bobowej

Zakończone zostały prace związane z przebudową ulicy Okrężnej w Bobowej. W dniu 25 listopada 2020 roku dokonano odbioru inwestycji. Całkowita jej wartość wyniosła 493 551,65 zł. Staraniem Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 244 930,00 zł. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Warto nadmienić, że ulica Okrężna jest ważną trasą komunikacyjną w centrum Bobowej. Prowadzi m.in. do parkingu na ulicy Stawowej, który cieszy się dużym zainteresowaniem kierowców.