Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bobowej- Relacja

„Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera
Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach
O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce…
Że zachowali się jak trzeba – w naszych sercach – na zawsze…”*

 

W dniu 1 marca 2018r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyły się uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej.
Wydarzenie rozpoczęła Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, która powitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła historię Żołnierzy Niezłomnych. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej przygotowali część artystyczną, która stała się lekcją historii przybliżającą zebranym historię dotyczącą zarówno działań jak i losów Żołnierzy Wyklętych. Muzyczną Oprawę wydarzenia zapewnił zespół Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, który przygotował nastrojowy koncert poświęcony pamięci Niezłomnym.

 

*autor wiersza: Krystyna Śliwińska