Nareszcie bawimy się chemią

Chemia to nie tylko trudne nazwy i wzory, skomplikowane procesy i reakcje, lecz także eksperymenty i doświadczenia chemiczne. Powrót do nauczania stacjonarnego pozwolił uczniom na wspólne eksperymentowanie. Podczas przeprowadzania doświadczeń mieli oni okazję sprawdzenia swojej wiedzy chemicznej, jak również był to czas na integrację i świetną zabawę. Przypomnieli sobie także zasady bezpieczeństwa i nazwy sprzętu  laboratoryjnego. Podczas zajęć uczniowie prezentowali ciekawe doświadczenia, którym towarzyszyły efekty specjalne: wybuchy, osady, dymy i zmiana kolorów. Odbywało się to w atmosferze miłej zabawy. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne tego typu zajęcia.