Kontrole nieszczelności oraz nielegalnych podłączeń w sieci kanalizacyjnej

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej zwraca się z prośbą o likwidację nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej wód opadowych i drenażowych w terminie do 31 marca 2016 r., gdyż wpływa to na wzrost kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od miesiąca kwietnia 2016 r. będą przeprowadzane regularne kontrole szczelności sieci oraz nielegalnych podłączeń, w tym deszczówki i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnych.

W przypadku łamania prawa będą nakładane kary finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *