Konkurs Ortograficzny oraz spektakl patriotyczny „Polska – moja Ojczyzna” w Szkole Podstawowej w Sędziszowej

Koniec tygodnia w Szkole Podstawowej w Sędziszowej był dobrą sposobnością do podsumowania dwóch  wydarzeń: Szkolnego Konkursu Ortograficznego oraz spektaklu patriotycznego „Polska – moja ojczyzna”.

Głównymi celami konkursu ortograficznego było  promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego. Doskonalenie poprawności ortograficznej. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych. Kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli oraz rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie klas IV- VIII. Po czym
z każdej klasy wyłoniony został jeden przedstawiciel, który reprezentował klasę na forum szkoły. 

Wyniki prezentują się następująco:

I miejsce – Arkadiusz Ligęza – klasa VIII

II miejsce – Klaudia Jamrozy – klasa VII

III miejsce – Krystian Laska – klasa VI

IV miejsce – Aleksandra Laska – klasa IV

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe oraz upominki.

W spektaklu patriotycznym wzięli udział najmłodsze klasy: przedszkole oraz klasy I –IV. Ponadto uczniowie mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w patriotycznym stroju oraz otrzymali dyplomy upamiętniające ów spektakl.