Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną rozstrzygnięty!

Tegoroczny „Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną” został rozstrzygnięty. Organizatorem Konkursu było Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

W konkursie wzięli udział:

1). Przedszkole Samorządowe w Bobowej,
2). Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach,
3). Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach
4). Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
5). Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
6). Szkoła Podstawowa w Sędziszowej
7). Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej
8). Dzienny Ośrodek Wsparcia w Bobowej

Na konkurs w poszczególnych kategoriach wpłynęło 127 prac:

Kategoria Przedszkola –3 prace
Kategoria kl. 0 – III SP – 38 prac
Kategoria kl. IV – VI SP – 56 prac
Kategoria kl. VII SP, II – III Gimnazjum – 25 prac
Kategoria Szkoły Średnie i Osoby Dorosłe – 5 prac

Po wnikliwej analizie Komisja Konkursowa  w składzie:
– Beata Król – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
– Celina Job – starszy instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
– Żaneta Framęga– Animator, plastyk Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
przyznała następujące lokaty:

 

Kategoria Przedszkola

I miejsce – Jasiu Gruca (Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach)

II miejsce – Hanna Olchawska (Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach)

III miejsce – Roksana Gruca (Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach)

Kategoria kl. 0 – III SP

I miejsce- Emilia Kipiel (Przedszkole Samorządowe w Bobowej)

II miejsce – Mikołaj Cieśla (SP w Bobowej)

III miejsce – Jasiu Wszołek (Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach, kl. 0)

Wyróżnienie Karolina Szarata (SP Jankowa, kl. „0”)

Kategoria kl. IV – VI SP

I miejsce – Oliwia Mituś (SP Jankowa, kl. IV)

II miejsce – Wiktoria Mól (SP w Bobowej, kl. V b)

III miejsce – Aleksandra Fałda (SP w Bobowej, kl. V a)

WyróżnienieMichał Olszanecki (SP w Bobowej, kl. V a), Magdalena Mucha (SP w Bobowej, kl. IV b), Julia Kruczek (SP w Bobowej, kl. IV a), Ola Cieśla (SP w Bobowej, kl. VI b)

Kategoria kl. VII SP, II – III Gimnazjum

I miejsce – Maciej Skraba (SP Jankowa, kl. VII)

II miejsce – Michał Ziomek (SP w Sędziszowej)

III miejsce – Kamil Flądro (SP w Bobowej, kl. II b Gim)
Wyróżnienie – Tomasz Brończyk
(Szkoła Podstawowa w Wilczyskach, kl. VII), Katarzyna Kipiel (SP w Bobowej, kl. II b Gim), Klaudia Mól (SP w Bobowej, kl. II b Gim)

Kategoria Szkoły Średnie i Osoby Dorosłe:

I miejsce – Małgorzata Gawlik (kl. IV Technikum Ekonomiczne) ex aequo Renata Kopka (DOW Bobowa)

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Celem konkursu było propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki. Dzięki konkursowi dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe mogli zgłębić swoją wiedzę na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek wielkanocnych. Konkurs miał także na celu pobudzenie wyobraźni. Jego założeniem było również uwolnienie twórczych inspiracji, gdyż oprócz wykonywania pisanek tradycyjnym sposobem mogły być one wykonane w oryginalny, kreatywny sposób.

Kategoria PRZEDSZKOLA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria  kl. O- III SP:

Kategoria kl. IV- VI SP:

Kategoria kl. VII SP, I-III Gimnazjum:

Kategoria Szkoły średnie i Osoby Dorosłe: