Kolonie nad morzem

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników zaprasza dzieci w wieku od 7 do 16 lat, których rodzice/rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS.

Cena dla rodzica wynosi 480 zł ( reszta stanowi współfinansowanie KRUS)

Szczegółowych informacji udziela przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Centrum Narodowego Młodych Rolników w Małopolsce – Rafał Bochenek, tel. 510 340 823 e-mail: rafal.bochenek89@gmail.com