Kolonia we Władysławowie uczniów z Sędziszowej i Siedlisk – Wakacje 2013

morzeJuż po raz drugi dzieci z naszych miejscowości: Sędziszowej i Siedlisk mogły aktywnie i edukacyjnie wypoczywać nad Bałtykiem. Kolonię zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic.

Z Zespołu Szkół w Siedliskach w kolonii uczestniczyło aż 25 uczniów ( w tym 4 absolwentów z klasy III Gimnazjum).

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.” Albert Einstein

„Idealną metodą jest taka, która wychodzi naprzeciw wszystkim trudnościom napotykanym przez uczniów, ale to już wcale nie metoda, lecz sztuka i talent.” Lew Tołstoj

Realizując kolonię we Władysławowie od 5 do 19 sierpnia 2013 roku w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) „Wakacje – szansa na ciekawą edukację – letni wypoczynek, turystyka i krajoznawstwo z elementami nauki j. angielskiego jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” chcieliśmy choćby w pewnym stopniu realizować myśl A. Einsteina i L. Tołstoja.


Kolonia była również dofinansowana z Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Uważamy, że jego urzeczywistnienie przyczyniło się on w znaczący sposób do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans edukacyjnych beneficjentów oraz zwiększyło ich dostępność do takich usług społecznych jak edukacja, rekreacja, godny wypoczynek, kultura, turystyka. Służyło aktywizacji zarówno społecznej jak i kulturowej uczestników projektu.
Bezpośredni beneficjenci projektu to dzieci z małych miejscowości Pogórza Ciężkowickiego. Projekt jest skierowany do 40 uczniów pochodzących w z Sędziszowej oraz z Siedlisk i Brzanej. Byli to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży z naszych miejscowości.

Działania te były realizowane na kolonii poprzez zajęcia z j. angielskiego (tworzenie słowniczków związanych z morzem, nauka piosenki angielskiej, przygotowanie planu Władysławowa z użyciem nazw w podpisach i legendzie w j. angielskim, oglądanie filmu w wersji anglojęzycznej, swobodne posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi przy stole, itp.), wycieczki edukacyjne, wejścia do muzeum, zwiedzanie zabytków, zapoznawanie się z dziedzictwem kulturowym regionu, w którym dzieci wypoczywały, przez zajęcia grupowe, zabawy integracyjne i dydaktyczne, zajęcia plastyczne i muzyczne, kąpiel w morzu pod opieką ratownika, zajęcia rekreacyjne na basenie, na plaży, spacery brzegiem morza, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, po najbliższej okolicy – piesze i autokarowe, zajęcia rekreacyjne.

Dzieci z naszych wiosek Sędziszowa i z Siedlisk (1 uczennica z Brzanej) miały możliwość wypoczynku połączonego z poszerzeniem horyzontów wiedzy, zajęciami integracyjnymi, zdobywaniem nowych wiadomości i umiejętności, rozwijaniem zainteresowań: językowych, turystyczno-krajoznawczych, sportowych czy plastycznych. Przygotowanie materiałów konkursowych i promocyjnych i ich prezentacja przez beneficjentów w czasie kolonii i na szerszym forum to nauka uczestniczenia w życiu społecznym środowiska. Służył temu pobyt na kolonii w ciekawym przyrodniczo i historycznie mieście Władysławowo.

Koloniści mieli możliwość „bycia” w kinie kolonijnym organizowanym wielokrotnie przez pana Pawła. Za tańce w tym belgijskie odpowiedzialna była pani Marta Klich. Pytania do konkursów wiedzy o regionie przygotowywali koloniści a pani Ania Durlak – Ligęza zbierała je i opracowywała na komputerze. Była również odpowiedzialna za zajęcia integracyjne. Zajęcia z języka angielskiego przygotowywała i przeprowadziła pani Jolanta Forczek.

Beneficjenci uczestniczyli też w zajęciach warsztatowych z ekologii w ramach kampanii „Czyste plaże” pod hasłem „Bałtyk też może… być czysty, bioróżnorodny, pełen ryb”na temat segregacji śmieci. Wielu uzyskało za swoją wiedzę drobne nagrody.

Przepięknie położenie u nasady Półwyspu Helskiego daje duże możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych (m.in. z historii, przyrody i geografii, kultury regionu) zarówno na miejscu jak i na wyjazdach edukacyjnych, w których beneficjenci uczestniczyli, na terenie Pobrzeża Bałtyku – na Hel (m.in. do fokarium), do Jastrzębiej Góry (Gwiazda Północy, wybrzeże klifowe) i Rozewie (zwiedzanie latarni morskiej), do Trójmiasta (zwiedzanie z przewodnikiem) : Gdańsk (Stare Miasto, Westerplatte), Gdynia (Oceanarium ORP „Błyskawica”), Sopot (molo, Mąciak), do Łeby – Słowiński PN (wejście na Łącką, zwiedzanie Parku Dinozaurów w Łeba Park) i do CEPRu w Szymbarku na Kaszubach). Dodatkowo pobyt nad morzem zawierał walor wypoczynkowy i leczniczy (duża zawartość jodu, którego brakuje na Pogórzu Ciężkowickim skąd pochodzą dzieci). Dzieci wielokrotnie kąpały się w morzu pod opieką ratownika i skorzystały z promocyjnego dwugodzinnego pobytu na basenie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie (dzielnica Władysławowa). Koloniści uczestniczyli też w rozgrywkach sportowych i zajęciach rekreacyjnych na plaży. Uczestniczyli w rejsie statkiem po Bałtyku we Władysławowie ale też mieli możliwość przejazdu statkiem po j. Łebsko w drodze na wydmy i z powrotem w Słowińskim Parku Narodowym w Łebie. Dużą atrakcją pobytu Na kolonii był też pobyt w pracowni bursztynnika w Chłapowie i udział w warsztatach dotyczących bursztynu, jego wykorzystania, właściwości i możliwości rozpoznawania. Odwiedziliśmy też Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie.

W drodze powrotnej poza projektem zwiedzili Muzeum Archeologiczne w Biskupinie a wcześniej mieli możliwość przejazdu kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina.

Wyjazd ten był dla wielu jedyną szansą beneficjentów na wakacyjny wypoczynek. Dał również możliwość stworzenia koleżeńskich i przyjacielskich relacji między sobą, pozwolił wykazać się uzdolnieniami np. w wielu konkursach. Wyjazd służył rozwojowi osobowości, wiedzy oraz sprawności ruchowej i sportowej uczniów. Umożliwił też godny wypoczynek beneficjentom.

Mamy nadzieję, że pobyt na kolonii edukacyjnej przyczyni się do osiągania sukcesów w nauce przez jej uczestników.

Opiekunowie:

pani Anna Durlak – Ligęza – wicedyrektor w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej;
pani Jolanta Forczek – nauczyciel w Zespole Szkół Siedliskach i w Szkole Podstawowej w Sędziszowej;
pani Marta Klich – pedagog w Szkole Podstawowej w Czerminie (koło Mielca)
pan Paweł Szura – nauczyciel w Zespole Szkół w Siedliskach
Pielęgniarka – pani Jolanta Dobek
Kierownik kolonii i koordynator projektu – pani Anna Wiejaczka

Wszyscy opiekunowie – wychowawcy, kierownik i pielęgniarka pracowali na kolonii jako wolontariusze.

W imieniu dzieci i ich rodziców oraz w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic składam serdeczne podziękowanie kadrze kolonijnej. Bez jej wielkiego zaangażowania i serca okazywanego dzieciom nie byłoby tak serdecznej atmosfery na kolonii.

Należy nadmienić, że poza projektem w kolonii uczestniczyło siedmioro uczniów z Czermina i okolic, którzy na kolonię przyjechali z wychowawczynią panią Martą Klich.

Anna Wiejaczka – kierownik kolonii, prezes stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *