Kolejne pieniądze dla Gminy Bobowa. Powstanie OSA!

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Bobowej w kwocie 70 000,00 zł. Pozyskane środki pochodzą z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

Przedmiotowa inwestycja powstanie w 2018 roku w Bobowej przy Stadionie Sportowym. W ramach zadania przewidziana jest budowa obiektów małej architektury sportowej i rekreacyjnej tj. 6 urządzeń siłowych typu fitness, 4 urządzeń do zabaw dla dzieci oraz strefy relaksu, a także budowa chodnika prowadzącego do otwartej strefy aktywności i nawierzchni bezpiecznych pod urządzenia. Projekt swoim zakresem obejmuje także nasadzenia zieleni oraz ogrodzenie placu, na którym powstanie OSA.

Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej strefy sportowo –rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Bobowa.