Jubileuszowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi

W niedzielę 20 stycznia 2019r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyło się spotkanie opłatkowe członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

Organizatorem spotkań jak co roku jest Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej – inicjator powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Bobowej.

Na zaproszenie Burmistrza w spotkaniu wzięli udział: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Pani Małgorzata Molendowicz, Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Gorlicach Pani Renata Załęska, Pracownik Biura Oddziału PCK w Gorlicach Pan Teofil Załęski, Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, Zarząd Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej: Prezes Pan Tomasz Kiełbasa, Skarbnik Pani Justyna Wiejaczka oraz Honorowi Dawcy Krwi należący do Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe członków klubu Honorowych Dawców Krwi było wyjątkowe, gdyż świętowali oni 5 rocznicę założenia klubu który powstał 28.12.2013r. i liczył wtedy 96 członków, na dzień dzisiejszy w klubie zrzeszone jest już153 osoby. Z tego tytułu okolicznościowe statuetki „za zaangażowanie oraz bezinteresowną ideę ratowania życia ludzkiego poprzez oddawanie cząstki siebie – własnej krwi” odebrały osoby które do tej pory oddały najwięcej krwi.

Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia: Srebrną honorową odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” otrzymał Pan Damian Ligęza, natomiast Brązową honorową odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” otrzymał Pan Marek Chochołowicz, Pan Janusz Wietecha i Pan Piotr Mazur.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, zebrani goście połamali się opłatkiem składając sobie życzenia przy kolędach zagranych i zaśpiewanych przez uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej których przygotował Dyrektor Szkoły Pan Robert Gryzik oraz nauczyciel Pana Andrij Drażnycia.