Informacja o otrzymanych dotacjach oraz planowanych naborach

Burmistrz Bobowej informuje, iż Gmina Bobowa uczestniczyła w pozyskaniu środków finansowych na remont kościoła pw. św. Zofii w Bobowej.

W wyniku złożonych  wniosków o dofinansowanie w imieniu Parafii w Bobowej uzyskano następujące dotacje:

1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Bobowa, kościół pw. św. Zofii (XV w.): Remont konserwatorski wnętrza kościoła”. Zakres prac w ramach projektu będzie obejmował:

– konserwację tynków,

– konserwację polichromii,

– konserwację portali i obramień,

– modernizację instalacji elektrycznej,

– wykonanie instalacji przeciw pożarowej i alarmowej.

Wartość dofinansowania stanowi 50 % całkowitych kosztów realizacji zadania, w związku z czym wkład własny Parafii będzie musiał zostać utrzymany na poziomie min. 50% tj. 150 000,00 zł. Całkowita wartość zadania oraz faktyczna kwota wkładu własnego będzie znana po wyłonieniu wykonawcy.

2. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 20 000,00 zł na kontynuację prac przy dzwonnicy znajdującej się obok kościoła pw. św. Zofii w Bobowej.

Zakres zadania  będzie obejmował remont konserwatorski ścian i schodów kamiennych dzwonnicy.

Wartość dofinansowania stanowi 60% całkowitych kosztów realizacji zadania, w związku z czym wkład własny Parafii będzie musiał zostać utrzymany na poziomie ok. 14 000 zł.

3. Dotacja z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości  50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja powały stropu drewnianego nad prezbiterium w kościele pw. św. Zofii w Bobowej”. Wartość dofinansowania stanowi 79 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

4. Dotacja z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości   20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja i impregnacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Zofii w Bobowej”. Wartość dofinansowania stanowi 79 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Łącznie na remont kościoła św. Zofii pozyskano 240 000,00  zł, a minimalny udział własny Parafii stanowi – 252 819,00 zł. Udział rzeczywisty zostanie określony po wyłonieniu wykonawców.

Ponadto w dniu 31.03.2016 r. został złożony wniosek do  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków. Przedmiotem wniosku jest  realizacja zadania pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XIV/XV w.): remont konserwatorski tynków kościoła” która obejmuje wykonanie: konserwacji tynków zewnętrznych i wewnętrznych kościoła oraz konserwację tynków kaplicy wewnątrz kościoła. Całkowita wartość zadania: 774 461,68 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 387 230,84 zł (50%).

W najbliższym czasie (do 31.05.2016 r.) zostanie złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego  na kompleksowe dokończenie remontu  kościoła pw. św. Zofii oraz  na izolację  i konserwację tynków zewnętrznych i wewnętrznych kościoła pw. Wszystkich Świętych wraz  z otaczającym murem. Aby zapewnić gwarancję uzyskania maksymalnych punktów w tym naborze zostanie zaangażowana doświadczona firma Certus Partnerzy sp. zoo z Krakowa, która przygotuje wniosek i niezbędną dokumentację.

Na ten cel Parafia musi zabezpieczyć kwotę 12 tys.  zł netto (brutto 14.760,00 zł).

W przypadku uzyskania dofinansowania, zostanie przekazana informacja w powyższym zakresie.

Stan konta Parafii na dzień 14.04.2016 r. wynosił – 141.955,00 zł

Burmistrz Bobowej – Wacław Ligęza

SKAN ORYGINALNEJ INFORMACJI (wersja PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *