Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Bobowa w 2021 roku

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że zmianie ulega dzień odbioru odpadów z gospodarstw domowych w sołectwie Brzana. Od 1 stycznia 2021r.  odpady będą odbierane w pierwszy piątek każdego miesiąca.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

1. Sołectwa : Bobowa, Berdechów – wszystkie rodzaje odpadów:

5.01; 02.02; 02.03; 06.04; 04.05; 01.06; 06.07; 03.08; 07.09; 05.10; 02.11; 07.12;

Sołectwa: Bobowa, Berdechów – odpady zmieszane, bioodpady, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

06.04; 20.04; 04.05; 18.05; 01.06; 15.06; 29.06; 06.07; 20.07; 03.08; 17.08; 31.08; 07.09; 21.09; 05.10; 19.10;

2. Sołectwa : Siedliska, Sędziszowa, Stróżna – wszystkie rodzaje odpadów:

13.01; 03.02; 03.03; 07.04; 05.05; 02.06; 07.07; 04.08; 01.09; 06.10; 03.11; 01.12;

Sołectwa: Siedliska, Sędziszowa, Stróżna – odpady zmieszane, bioodpady, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

07.04; 21.04; 05.05; 19.05; 02.06; 16.06; 30.06; 07.07; 21.07; 04.08; 18.08; 01.09; 15.09; 29.09; 06.10; 20.10;

3. Sołectwa : Wilczyska, Jankowa – wszystkie rodzaje odpadów:

07.01; 04.02; 04.03; 01.04; 06.05; 10.06; 01.07; 05.08; 02.09; 07.10; 04.11; 02.12;

Sołectwa: Wilczyska, Jankowa – odpady zmieszane, bioodpady, odpady ulegające  biodegradacji oraz odpady zielone:

01.04; 15.04; 29.04; 06.05; 20.05; 27.05; 10.06; 24.06; 01.07; 15.07; 29.07; 05.08; 19.08; 02.09; 16.09; 30.09; 07.10; 21.10;

4.Sołectwa : Brzana– wszystkie rodzaje odpadów:

08.01; 05.02; 05.03; 02.04; 07.05; 04.06; 02.07; 06.08; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12

Sołectwa: Brzana – odpady zmieszane, bioodpady, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

02.04; 16.04; 30.04; 07.05; 21.05; 04.06; 18.06; 02.07; 16.07; 30.07; 06.08; 20.08; 03.09; 17.09; 01.10; 15.10; 29.10;

Uwaga:

  • worki z odpadami winny być wystawiane do godziny 8-ej w dniu wywozu.
  • w przypadku złych warunków atmosferycznych /np. powódź, zawieje i zamiecie śnieżne/ termin wywozu może ulec zmianie, o czym mieszkańcy będą poinformowani poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
  • ewentualne uwagi dotyczące np. nie wykonania usługi lub złego wykonania usług należy zgłaszać do sołtysa wsi lub do Urzędu Miejskiego w dniu wywozu lub najpóźniej do godz. 9-tej dnia następnego.
  • Trasy przejazdu do zbiorki odpadów komunalnych uzgodnione są przez sołtysów / na drogach, przy których nie ma możliwości przejazdu i zawracania pojazdami odbierającymi odpady – worki należy wynieść do drogi po której jest możliwość przejazdu/.

Apeluje się  o maksymalne wypełnianie worków z odpadami komunalnymi, jak również ich zagęszczanie  w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych, w efekcie czego będzie można zaoszczędzić na ilości zakupionych worków.