Gmina Bobowa z dofinansowaniem na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej

W dniu 24 lipca 2020 r. w Krościenku nad Dunajcem odbyła się uroczystość przekazania czeków gwarantujących przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”. Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 122 610,00 złotych z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, boiska do piłki plażowej oraz siłowni zewnętrznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Zielonej w Bobowej. Promesę z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, w imieniu Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, odebrała Agata Wrona.

Środki finansowe przeznaczone na modernizację obiektów sportowych pozwolą mieszkańcom naszego regionu na aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. Umożliwią także rozwijanie zainteresowań i pasji sportowych wśród najmłodszych Małopolan. Pamiętajmy, że sport to bardzo ważna część uczniowskiego życia. Kształtuje charakter, uczy współpracy i wytrwałości

– podkreślił Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Informacja: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego