Głosuj na Bobową w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Burmistrz Bobowej informuje, że rozpoczęło się głosowanie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z terenu Gminy Bobowa do głosowania zakwalifikowało się zadanie pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu DW 981 w m. Bobowa poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa” (koło Biedronki), KOD ZADANIA – SAD03.

Głosowanie potrwa do 13 października 2017 r. Każdy mieszkaniec,  który ukończył 16 lat może oddać 1 głos na dowolne zadanie – głosować można tylko na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Gmina Bobowa należy do Subregionu Sądeckiego. Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

  • elektronicznie (pod adresem: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie)
  • poprzez złożenie wypełnionej karty głosowania w Urzędzie Miejskim w Bobowej, pokój nr 18 – karty do głosowania dostępne w Urzędzie Miejskim w Bobowej oraz na stronie bobowa.pl
  • za pośrednictwem poczty(przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Miejskim w Bobowej w pokoju nr 18, tel. 18 351 43 00 wew. 25 oraz na stronie internetowej www.bobowa.pl, www.bo.malopolska.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.