Ekologiczne święto w SP Bobowa

W nawiązaniu do Światowego Dnia Ochrony Środowiska dnia 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej odbył się apel ekologiczny podsumowujący całoroczne działania szkoły na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie tego dnia przyszli do szkoły ubrani „na zielono”, aby podkreślić ekologiczne święto.

Proekologiczne działania szkoły w roku szkolnym 2017/18:

– prelekcje na temat selektywnej zbiórki surowców wtórnych

– zagospodarowywanie odpadów

– oszczędzanie wody i energii

– informowanie o zakazie spalania śmieci i  wypalania traw

– nasadzanie drzew i krzewów

– pielęgnowanie roślin w szkole i wokół szkoły

– pomoc zwierzętom w czasie zimy

– wizyta w schronisku dla psów

– dbanie o czystość i porządek w salach lekcyjnych

– promowanie zdrowego odżywiania się oraz życia bez papierosów i innych używek

– zdobycie 2 miejsca w województwie w „Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia” (Szymon Kędzierski kl. 3b gim)

– organizowanie konkursów ekologicznych i udział w tych konkursach

– zdobycie 1 miejsca w powiecie w „Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla gimnazjalistów” (Gabriela Magiera kl. 2b gim)

– opracowywanie referatów i prezentacji dotyczących stanu środowiska i jego ochrony (lekcje biologii i przyrody)

– pozyskiwanie nowych członków Ligi Ochrony Przyrody, która w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia

– opracowywanie ekologicznych gazetek ściennych (członkowie LOP-u)

– dokumentowanie proekologicznych działań w „Kronice LOP-u”

– zbiórka zakrętek plastikowych i baterii 

W roku szkolnym 2017/18 zebrano łącznie 279 582 zakrętki plastikowe. W akcji uczestniczyło 195 uczniów. Zakrętki zostały przekazane dla niepełnosprawnych osób na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Najwięcej w szkole zebrali uczniowie:

1 miejsce – Zofia Dąga  (7780) kl. 3a SP wych. M. Janus

2 miejsce – Gabriel Łoś  (6845) kl. 3a SP wych. M. Janus

3 miejsce – Michał Podobiński (6730) kl. 3a SP wych. M. Janus

Każdy uczeń uczestniczący w akcji otrzymał dyplom i upominek rzeczowy (przybory szkolne, zabawki).  Nagrody ufundował Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bobowej, a wręczyli: Dyrektor Szkoły Adam Urbanek i Wicedyrektor Danuta Tarasek.

Na apelu ekologicznym wystąpiła klasa 5a, która zaprezentowała 2 przedstawienia. Pierwsze to „Dziady ekologiczne czyli rzecz o recyklingu” (opiekun Magdalena Bogusz), a drugie to „Kopciuszek na wesoło” (opiekunowie Lidia Łaś i Dariusz Włodarz).

Zgromadzenie całej społeczności szkolnej stało się okazją do wręczenia dyplomów, nagród i pucharów za osiągnięcia w następujących konkursach: plastycznym (Mój Las), języka angielskiego (Galileo), matematycznym (Kangur), sportowych i  za wolontariat.

W organizacji ekologicznej uroczystości uczestniczyli nauczyciele: Jolanta Połeć, Magdalena Bogusz, Tomasz Skórski, Halina Przywara.