Egzamin na Kartę Rowerową w Jankowej

13 czerwca 2017 roku uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Jankowej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Celem tego egzaminu było: kształtowanie nawyków właściwego  zachowania się na drodze, popularyzowanie zasad przepisów ruchu drogowego, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Egzamin składał się z dwóch części: Cześć teoretyczna to sprawdzian wiadomości polegający na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań dotyczących ogólnych przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, zasad przejazdu przez skrzyżowanie oraz udzielanie pierwszej pomocy. Część praktyczna to umiejętności wykazania się techniką sprawnej jazd na rowerze. Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał zaproszony  Policjant Dzielnicowy Pan Krzysztof Mirek.