Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej

13 kwietnia 2023 r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Bobowej Dzień Patrona Szkoły – Stanisława Staszica.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą o godz. 9.00 w Kościele parafialnym w Bobowej, na którą udała się cała społeczność szkolna ze sztandarem szkoły. Mszę świętą celebrował ks. prałat dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii w Bobowej. W wygłoszonym kazaniu zwrócił uwagę na ważną rolę nauczyciela w wychowaniu młodego pokolenia.

Druga część uroczystości odbywała się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bobowej. Tam w odświętnych strojach zgromadzili się wszyscy uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami. Dyrektor szkoły Łukasz Kruczek w przemówieniu zaprezentował postać Patrona Szkoły – Stanisława Staszica oraz najważniejsze osiągnięcia szkoły w bieżącym roku. Dyrektor zwrócił uwagę na wychowanie młodzieży w poszanowaniu tradycji, zaznaczył, że szkoła jest niepodważalnym autorytetem w kształceniu młodego pokolenia. Wyraził wdzięczność wszystkim partnerom i instytucjom współpracującym ze szkołą, w tym dziękując burmistrzowi miasta i gminy Bobowa Panu Wacławowi Ligęzie za wszelkie wsparcie i życzliwość okazane społeczności szkolnej.

Wicedyrektor szkoły Lidia Łaś powitała zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli: Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej, ks. dr Marian Chełmecki Proboszcz Parafii Bobowa, ks. Jarosław Kokoszka Wikariusz Parafii Bobowa, Dorota Krok Skarbnik Gminy, Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Adam Urbanek Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego i emerytowany dyrektor naszej szkoły, Piotr Rutka Dyrektor CUW, Józef Kantor Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, podinsp. Roman Gajda Komendant Komisariatu Policji w Bobowej, Rafał Dąga Prezes OSP w Bobowej, Barbara Falisz Kierownik GJUK, Anna Teper Kierownik OPS, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Bobowa, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rodziców.
Co roku zapraszamy na to święto gościa specjalnego, wybitnego absolwenta naszej szkoły. W tym roku gościem honorowym była Pani Małgorzata Stukus – kapitan pilot samolotów pasażerskich.

Uroczystość na hali rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły, po czym uczniowie klasy 6a pod kierunkiem wychowawczyni Agnieszki Zagórskiej-Walickiej przedstawili krótką inscenizację poświęconą życiu i działalności Patrona Szkoły. Program wzbogaciły piosenki w wykonaniu chóru szkolnego pod batutą Patrycji Kruczek.
Kolejnym punktem programu był wywiad z gościem honorowym, wybitną absolwentką naszej szkoły Panią kapitan Małgorzatą Stukus, poprzedzony prezentacją jej postaci przez nauczyciela Sylwestra Szczepanka. Najpierw Pani Małgorzata posiłkując się zdjęciami, opowiedziała o swojej pracy w przestworzach i o wielu egzaminach, które musiała zdać, aby zostać pilotem. Następnie odpowiadała na ciekawe pytania zadawane przez dyrektora szkoły Łukasza Kruczka i uczennicę Patrycję Synowiec. Pytania dotyczyły wspomnień ze szkoły, kiedy Pani Małgorzata była jeszcze uczennicą oraz późniejszej kariery zawodowej.

Po wywiadzie głos zabrali zaproszeni goście, którzy składali gratulacje z okazji obchodzonego święta szkoły. Na koniec przedszkolaki w barwnych strojach zatańczyły krakowiaka. Do tańca przygotowały je nauczyciele oddziałów przedszkolnych: Maria Ziomek, Marzena Tarasek i Grażyna Marszał. Dekorację wykonała Aleksandra Sokołowska, nagłośnienie przygotował Krzysztof Płaziński. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali okolicznościowy upominek wykonany przez Dorotę Gorgosz.
Ostatni punkt programu to wpis gościa honorowego do kroniki szkoły i wspólne zdjęcie.

Tekst: SP Bobowa