Dofinansowanie na renowacje cmentarza z okresu I wojny światowej

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Renowacja cmentarza z okresu I wojny światowej związanego z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego w Gminie Bobowa” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne
w kraju”
Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt zadania wynosi 125 000,00 zł,  dofinansowanie 100 000,00 zł80%.

Zadanie swoim zakresem obejmuje konserwację i renowację Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach. Prace wykonuje firma „Antiko Arte” – Konserwacja Dzieł Sztuki , Adam Janczy z Nowego Sącza.