Burmistrz Bobowej otrzymał promesę na realizację projektu pn. „Aktywny Senior”

W dniu 5 lutego 2020 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację projektów obejmujących pomocą osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze, samotne oraz będące w trudnej sytuacji życiowej. Wśród wyróżnionych podmiotów nie mogło zabraknąć Gminy Bobowa.

Na ręce Pana Wacława Ligęzy Burmistrza Bobowej przekazano promesę w wysokości 3 434 734,69 zł na realizację projektu pn. „Aktywny Senior”. Przyznane dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i stanowi ponad 90 % całkowitych kosztów przewidzianych w ramach projektu.

Dzięki przyznaniu dofinansowania możliwe będzie utworzenie i sfinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych na terenie Gminy Bobowa dla 45 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia. Placówka świadczyła będzie usługi stacjonarne dla osób niesamodzielnych jak również w miejscu zamieszkania tych osób. Działanie Ośrodka ukierunkowane jest na wsparcie umożliwiające osobom niesamodzielnym jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku własnego miejsca zamieszkania oraz udzielenie możliwie najszerszego i kompleksowego wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach Ośrodka prowadzone będą usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, aktywizująco – usprawniające oraz wspomagające. W ramach wsparcia organizowane będą również wydarzenia kulturalne takie jak organizacja świąt, wycieczki oraz inne wspólne przedsięwzięcia.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

fot. M.Książkiewicz / bobowa24.pl