Budowa parku przyrodniczo-geologicznego w Bobowej idzie pełną parą

W dniu 2 listopada 2018 r odbył się odbiór I etapu prac w ramach projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

W ramach I etapu wykonano:

  • układ komunikacyjny,
  • zakładanie zieleni,
  • fundamenty pod urządzenia dla małej architektury,
  • roboty agrotechniczne,
  • drogę technologiczną,
  • sieć wodociągową i przyłącza,
  • roboty ziemne na potrzeby oczka wodnego z fontanną.

Gminna Komisja Odbioru ustaliła, że zakres  prac  został wykonany prawidłowo zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą.

Zrealizowane roboty zostały wykonane na łączną kwotę brutto  w wysokości 893 720,65 zł. Realizacja II etapu inwestycji będzie  trwać do 31 maja 2019 r.

Na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w kwocie 1 136 852,66 zł.