Budowa kompleksu sportowego w Bobowej, w ramach programu „Moje boisko, Orlik 2012”

W wyniku realizacji zadania pn: Budowa kompleksu sportowego w Bobowej, w ramach programu &#8222 Moje boisko, Orlik 2012&#8221 , w okresie od 15.05.2009r do 30.11.2009r., powstały dwa niezależne boiska:
I. Boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) z nawierzchnią poliuretanową
o wymiarach 19,1 x 32,1 m.
II.Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62m (pole gry 26 x 56 m) z nawierzchnią sztucznej trawy.
Boiska zostały zdrenowane (boisko do piłki nożnej) i odwodnione liniowo (boisko wielofunkcyjne) a wody opadowe odprowadzone do kanalizacji burzowej.
Kompleks został ogrodzony siatką o wysokości 4 m oraz postawione zostały 2 piłkochwyty za bramkami do piłki nożnej o wysokości 6m.

Zdjęcia kompleksu

Cały obiekt został oświetlony 8 masztami po dwie lampy kierunkowe na każdym maszcie.
Na boiskach został wbudowany i zamontowany sprzęt sportowy:

I. Boisko wielofunkcyjne &#8211 zestaw do piłki siatkowej (słupki z naciągami, siatka z antenkami) oraz zestaw do piłki koszykowej ( dwie konstrukcje nośne dla tablic z obręczami do koszykówki). Każde boisko ma swój obrys liniowy o różnych kolorach. Wymiar zgodne z przepisami do gry w piłkę siatkową i koszykową.

II. Boisko piłkarskie – zestaw do piłki nożnej (2 bramki z siatkami), obrys linii.

Do kompleksu boisk prowadzą chodniki z kostki brukowej (z możliwością dojazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach). Wejście na teren boisk możliwe jest przez dwie niezależne bramki zamykane na zamki. Ponadto boiska są wyposażone w dwie bramy wjazdowe pozwalające na wjazd maszyn konserwujących nawierzchnie boisk.
Pomieszczenia sanitarno-szatniowe i opiekuna kompleksu boisk (trenera środowiskowego) zostały zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej zgodnie z pozwoleniem jakie Gmina Bobowa uzyskała z MSiT.

Z kompleksu boisk będzie korzystać cała społeczność Gminy Bobowa według potrzeb, po wcześniejszym ułożeniu grafiku wykorzystania. Kompleks boisk będzie czynny od 8.00 &#8211 22.00.
Koszt zadania wyniósł 1 132 495,61 zł z czego Województwo Małopolskie – 333 000,00 zł,
Budżet Państwa 333 000,00 zł oraz budżet Gminy 466 495,61 zł. W związku z tym, że na terenie Bobowej funkcjonują 2 szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Burmistrz Bobowej zaproponował współfinansowanie inwestycji w część samorządowej co zaowocowało podpisaniem umowy o współfinansowaniu i otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 233 247,80 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *