Bobowa z tytułem „Najlepsza Gmina – Platynowa Płyta Chodnikowa” za bezpieczne drogi

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało nagrody dla samorządów wyróżniających się w budowie chodników oraz ścieżek rowerowych w Małopolsce.

W gronie laureatów XI edycji Konkursu im. Grzegorza Stecha „Bezpieczne drogi w Małopolsce – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe” po raz kolejny znalazła się Gmina Bobowa, która otrzymała III miejsce i tytuł „Bezpieczne drogi w Małopolsce – NAJLEPSZA GMINA – PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA – za rok 2017”.

To piękne wyróżnienie dla Gminy Bobowa odebrał Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie w dniu 17 października 2018 roku.

Celem konkursu jest wyróżnienie samorządów za inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników przy drogach gminnych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Gmina Bobowa w samym tylko 2017 roku wydatkowała na ten cel około milion złotych.

Budowa chodników i ścieżek rowerowych to działania przede wszystkim na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, ale poprawy spójności komunikacyjnej całej gminy.