„BEST” z Krakowa w bobowskiej „Koronce” opowiada uczniom ZSO o komórce

24 stycznia grupa artystyczna „BEST” z Krakowa przedstawiała na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bobowej „Koronka” sztukę teatralną pod tytułem: „Moja komórka, moim życiem”. Celem spektaklu było nauczenie młodzieży rozumnego korzystania z tej, niewątpliwie, bardzo ważnej zdobyczy współczesnej cywilizacji, ale także uświadomienie jej, jak łatwo przekroczyć „cienką czerwoną linię”, która oddziela realne życie od wirtualnej fikcji.