90-lecie działalności Ligi Ochrony Przyrody w Polsce – uroczystości jubileuszowe w powiecie gorlickim

90 lat temu, 9 stycznia 1928 r., została założona Liga Ochrony Przyrody. Na pamiątkę tego wydarzenia 9 stycznia 2018 r. w Gorlickim Centrum Kultury odbył się jubileusz 90 – lecia działalności Ligi Ochrony Przyrody – najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce.

W uroczystościach uczestniczyli m. in.: Pan Karol Górski – Starosta Gorlicki, Pan Jerzy Nalepka – Wicestarosta, Pan Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pani Maria Puścizna – Syc – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, Pan Marcin Janik – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, Pan Tadeusz Ogorzałek – Prezes Zarządu Okręgu LOP w Nowym Sączu, przedstawiciele nadleśnictwa Gorlice oraz burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i uczniowie z terenu powiatu gorlickiego. W uroczystościach nie zabrakło Pana Wacława Ligęzy – Burmistrza Bobowej, oraz dyrektorów szkół Gminy Bobowa, w których działają koła LOP, w osobach: Pani Urszuli Jabłońskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, Pani Alicji Rodak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowej, Pani Barbary Włodarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczyskach, Pana Adama Urbanka – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej oraz Pana Andrzeja Skórskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Brzanie.

Obchody 90- lecia LOP rozpoczęła Pani Grażyna Kurzawa – Prezes Oddziału LOP w Gorlicach, która w pierwszych słowach nawiązała do roli Ligi w Polsce i zaprezentowała rys historyczny oraz działalność LOP-u na Ziemi Gorlickiej. Szczególną uwagę zwróciła na publikację pt. „Mamy tylko jedną Ziemię”, która przedstawia w pigułce najistotniejsze działania prowadzone przez członków SK LOP powiatu gorlickiego. Wydanie książki sfinansowało Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Następnie uczniowie przedstawili w prezentacji przykładowe działania Szkolnych Kół LOP, wskazując, w jaki sposób popularyzowali ideę ochrony środowiska i kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody.

Ważnym punktem programu był wykład doktor nauk medycznych Beaty Szkolnickiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, z Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych, na temat „Żyć zdrowo i świadomie … czyli jak?”. Z kolei Pan Konrad Barczyk – przedstawiciel Nadleśnictwa Gorlice przybliżył niełatwe, aczkolwiek ważne, zagadnienia związane z gospodarką leśną jako narzędziem ochrony zasobów przyrodniczych.

W obchodach jubileuszowych nie mogło zabraknąć słów uznania dla osób i instytucji, które propagują ochronę przyrody i środowiska, kształtują postawę szacunku do przyrody i popularyzują ekologiczny styl życia. Zarząd Główny LOP w Warszawie, na wniosek Zarządu Okręgu w Nowym Sączu i Oddziału LOP w Gorlicach, doceniając długoletnia pracę i zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska, przyznał pani Grażynie Kurzawie, Prezes Oddziału LOP w Gorlicach i Pani Marii Puściźnie – Syc, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Gorlicach, medal „Za zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowanie Środowiska”, a opiekunom Szkolnych Kół LOP odznaczenia ligowe. Wśród odznaczonych nauczycieli z Gminy Bobowa, odznaczonych znaleźli się: Teresa Pres – Złota Odznaka Honorowa z napisem „Zasłużony dla ochrony przyrody” – ZS nr1 w Bobowej Teresa Skrzypek – Złota Odznaka Honorowa – Szkoła Podstawowa w Jankowej Ewa Łatka – Złota Odznaka Honorowa – Szkoła Podstawowa w Jankowej Srebrne Odznaki Honorowe otrzymały: Magdalena Bogusz – Zespół Szkół nr1 w Bobowej Katarzyna Sowa – Zespół Szkół w Brzanie Barbara Włodarz – Szkoła Podstawowa w Wilczyskach Podsumowując ten punkt programu Pani Grażyna Kurzawa powiedziała: „…wieloletnie działania LOP w powiecie gorlickim były i są możliwe dzięki wsparciu władz samorządowych z powiatu i gmin, instytucji oraz osób działających w zarządzie naszej organizacji. W dowód wdzięczności Zarząd Oddziału LOP w Gorlicach pragnie nadać tytuł „Przyjaciela Ziemi” wręczając okolicznościowe statuetki…”. Wśród docenionych i wyróżnionych za działalność na rzecz edukacji ekologiczneji ochrony środowiska był Burmistrz Bobowej, Pan Wacław Ligęza, oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej, Pan Adam Urbanek którzy z rąk Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pana Dariusza Leśniaka, odebrali statuetkę i list gratulacyjny.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lipinkach. W organizację jubileuszu włączyli się nauczyciele szkół Gminy Bobowa: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, Zespołu Szkół w Brzanie, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z Jankowej oraz uczniowie – członkowie SKLOP z ZSO w Bobowej, jak również inne szkoły z powiatu gorlickiego. Prezentację multimedialną „Działalność Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody z terenu powiatu gorlickiego” przygotowała Pani Anna Lipa z Zespołu Szkolno  Przedszkolnego w Strzeszynie, natomiast wyjątkowo piękna i delikatna w swojej wymowie dekoracja sceny była dziełem Pani Marty Pilch z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy.

Wieloletnie działania LOP w powiecie gorlickim były i są możliwe dzięki wsparciu władz samorządowych z powiatu, gmin, osób działających w zarządzie naszej organizacji, jak również właścicielom prywatnych firm z naszej gminy: Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Budimet” Firmie Rogala Aptece z tradycją z Bobowej

Prezes Oddziału LOP w Gorlicach Grażyna Kurzawa

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/nauczyciele/biologia/615-90-lecie-dzialalnosci-ligi-ochrony-przyrody-w-polsce-uroczystosci-jubileuszowe-w-powiecie-gorlickim-2