228 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Strażaków w Bobowej

2 maja 2019 roku w Bobowej odbyły się Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Gminne Święto Strażaków.
Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele św. Zofii w Bobowej związaną z 228 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych pod kapliczkę św. Floriana znajdującą się na terenie Rynku w Bobowej pod przewodnictwem Orkiestry Dętej z Bobowej na czele z kapelmistrzem Panem Stefanem Królem. Wówczas wzdłuż rynku mieszkańcy gminy rozwinęli flagę narodową i odśpiewano Hymn Polski. Następnie głos zabrał Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza przypominając, że kapliczka św. Floriana na bobowskim rynku stoi od wielu pokoleń „ze źródeł historycznych wiemy że św. Florian na bobowskim rynku stał już przed 1529 rokiem, wiemy to z zapisków jak jeszcze w Bobowej była kolegiata. Jak podają źródła historyczne z 1800 roku wygląd kapliczki pozostaje bez zmian do dnia dzisiejszego. Wcześniej konstrukcja była drewniana, lecz jak wiadomo nie wytrzymała próby czasu. Wiedząc o tym że św. Florian jest tak ważny dla druhów strażaków staraliśmy się robić wszystko by troszczyć się o niego, żeby kapliczkę wyremontować i pielęgnować. Ważne remonty kapliczki miały miejsce w 2006 roku, lecz okazało się że ta konstrukcja kamienna wymaga jeszcze dodatkowych prac konserwatorskich i renowacyjnych. W roku 2018 ściany kapliczki zostały wzmocnione, założona została izolacja, a w środku kapliczki możemy zobaczyć kto jest jej fundatorem. Są to Waleria i Stefan Nawrotcy – ten napis został odkryty i wyartykułowany przy ostatnim remoncie”. Następnie proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki poświęcił odrestaurowaną kapliczkę św. Floriana a zaproszeni goście oraz przedstawiciele władzy złożyli kwiaty pod figurą św. Floriana- Patrona Strażaków.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej „Koronka”, gdzie rozpoczęła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków.
Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, która powitała zebranych gości: Panią Poseł Barbarę Bartuś, Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Radnych Powiatu Gorlickiego: Pana Adama Urbanka i Pana Krzysztofa Flądro, Sekretarz Gminy Bobowa Panią Zdzisławę Iwaniec, Proboszcza Parafii Bobowa ks. dr Mariana Chełmeckiego, Kapelana OSP Gminy Bobowa ks. Piotra Poślińskiego, Honorowego Obywatela Gminy Bobowa ks. Józefa Pyrka, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, panie i panów radnych Rady Miejskiej w Bobowej, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie równocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach Pana Krzysztofa Kosibę, Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Pana Przemysława Wszołka oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pana Waldemara Kroka, Kierownika ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Bobowej asp. sztab. Władysława Piecucha, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bobowa, uczniów Szkoły Podstawowej w Brzenie i nauczycieli, którzy przygotowali okolicznościową część artystyczną oraz zgromadzonych gości.

Następnie Poseł RP Pani Barbara Bartuś, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorliach Pan Krzysztof Kosiba, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Pan Przemysław Wszołek oraz Za-ca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan Waldemar Krok na ręce przedstawicieli jednostek OSP Siedliska, OSP Stróżna i OSP Wilczyska wręczyli aparaty do ochrony dróg oddechowych które zapewnią bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratunkowych.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Brzany którzy przygotowali część muzyczno- słowną poświęconą 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej podziękowała nauczycielom oraz uczniom za przygotowaną część artystyczną oraz zakończyła Uroczystą Sesję Rady Miejskiej z okazji 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków.