Harmonogram zajęć w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012″ – maj 2024 r.

2.05.2024 CZWARTEK 12:00-18:00 Natalia Muszyńska
6.05.2024 PONIEDZIAŁEK 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
9.05.2024 CZWARTEK 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
10.05.2024 PIĄTEK 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
13.05.2024 PONIEDZIAŁEK 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
15.05.2024 ŚRODA 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
18.05.2024 SOBOTA 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
19.05.2024 NIEDZIELA 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
21.05.2024 WTOREK 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
24.05.2024 PIĄTEK 16:00-20:00 Natalia Muszyńska
26.05.2024 NIEDZIELA 16:00-20:00  Natalia Muszyńska
29.05.2024 ŚRODA 16:00-20:00 Natalia Muszyńska

Numer kontaktowy: 518-767-395

Uwagi:

  1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
  2.  Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
  3.  Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.