Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Bobowej

Dzień 14 października 2021 r. to pamiętna data dla pierwszaków. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.
W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Bobowej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitał Pan Adam Urbanek dyrektor szkoły.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, Pani Justyna Gąsior pedagog szkoły, Pani Jolanta Turska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni rodzice i nauczyciele.
Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej złożył życzenia pierwszakom wielu wspaniałych chwil w murach tej szkoły oraz sukcesów w nauce.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali swoje umiejętności czego już się do tej pory nauczyli i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Pasowanie na ucznia przez pana dyrektora „wielkim ołówkiem” – było tylko tego potwierdzeniem. 46 uczniów kl. I zostało przyjętych do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawców pamiątkowych dyplomów pasowania na ucznia i słodyczy.
W tym też dniu dzieci zostały obdarowane słodkim upominkiem przekazanym na ręce wychowawców przez Pana Wacława Ligęzę Burmistrza Bobowej.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.