ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRZYSZŁA WIOSNA, DOBRA WIOSNA, A Z NIĄ PORA WIELKANOCNA” W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOBOWEJ

Od kilku lat Przedszkole Samorządowe w Bobowej jest organizatorem gminnych konkursów plastycznych. Podobnie było i teraz. Tegoroczny konkurs zorganizowano pod hasłem „Przyszła wiosna, dobra wiosna, a z nią pora wielkanocna”.  Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do placówek oświatowych na terenie całej gminy.

Celem konkursu było:

·          kultywowanie tradycji związanych z Wiosną i  Świętami Wielkanocnymi

·          wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych

·         rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

·         doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi.

Oceny prac konkursowych dokonała specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie:

1.      Pani Barbara Bugno – plastyk z wykształcenia

2.      Pani Katarzyna Fałda – plastyk Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach

3.      Pani Bożena Płazińska – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobowej

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem konkursu, nawiązanie do tradycji powitania Wiosny oraz wielkanocnych, zwyczajów i obrzędów, staranność wykonania, wrażenia estetyczne.

Przyznano następujące miejsca:

I miejsce: Igor Gucwa – Przedszkole Samorządowe w Bobowej

II miejsce: Malwina Gajewska – Szkoła Podstawowa w Jankowej

III miejsce: Wiktoria Chmura – Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

Nagrodzeni uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy
i słodki upominek – podziękowanie za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy młodym artystom życząc kolejnych sukcesów!

Podziękowania kierujemy także do wszystkich dzieci i ich opiekunów za chęć udziału w konkursie.