Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej w Siedliskach

We wtorek 28 lipca 2020 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej w Siedliskach łączącej drogi wojewódzkie numer 981 i 977 przebiegające przez Gminę Bobowa. Symbolicznego wbicia łopaty dokonali m.in. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Starosta Gorlicki Maria Gubała, radni powiatowi oraz przedstawiciele wykonawcy.

Na całej długości drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowany będzie chodnik, zatoki autobusowe, oświetlenie wraz z oznakowaniem drogi. Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Gmina Bobowa jest współinwestorem i sfinansuje wykonanie oświetlenia wraz z przedłużeniem chodnika w kierunku drogi gminnej Siedliska – Sędziszowa (starodroże drogi wojewódzkiej nr 981) oraz oświetlenia odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej do drogi wewnętrznej w strefie aktywności gospodarczej. Wkład finansowy Gminy Bobowa w tę inwestycję wyniesie ponad 400 tysięcy złotych.

Przebudowa drogi powiatowej w Siedliskach była priorytetem w staraniach Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, aby zapewnić dobre połączenie komunikacyjne do strefy aktywności gospodarczej.

Zakończenie inwestycji planowane jest w listopadzie 2020 roku.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o. o. z Gorlic.

Przypominamy, że w związku z rozpoczęciem przebudowy drogi powiatowej w Siedliskach od dnia 29.07.2020 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Przewiduje się okresowo całkowite zamknięcie drogi dla ruchu, o czym mieszkańcy będą każdorazowo informowani. Zgodnie z czasową zmianą organizacji ruchu objazd wyznaczony będzie drogą wojewódzką nr 977 przez miejscowość Zborowice.

DROGA POWIATOWA W SIEDLISKACH PRZED PRZEBUDOWĄ